Türkiye'de Süt Hayvancılığı | ciftliksistem
Küçükbaş sürü takip yazılımı ciftliksistem.com

Türkiye'de Süt Hayvancılığı


Türkiye coğrafyası büyükbaş hayvancılıktan çok küçükbaş hayvancılığa çok daha fazla elverişlidir. Küçükbaş hayvancılıkta da Besi hayvancılığı yani et hayvancılığı ve süt hayvancılığı olarak işletmeler ikiye ayrılır. Süt işletmelerinde nakit para akışının olması hayvancılık işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlar. Ülkemizde yerli süt ırklarımız gerek çiftçimizin çabalarıyla gerek ıslah projeleri ile birliklerin, derneklerin ve ilgili bakanlıkların yardımıyla belirli bir düzeye gelmiştir. Bunlara örnek batıda sakız, kıvırcık, tahirova, sönmez ırkları, doğuda devesi, akkaraman, kangal ve bunun birçok kaliteli yerli ırklarımız bulunmaktadır. Son yıllarda yurt dışından ithal edilen asaf, lacaune, doğu friz gibi kaliteli yabancı süt ırkı koyunlarda ülkemizde yetiştirilmektedir. Bünyesinde tamamen ya da kısmi süt ırkı bulunduran işletmeler, sadece besi koyunculuğu yapan işletmelere göre daha avantajlı durumdadırlar. 

Besi koyunculuğunda ülkelerin bağlı olduğu ekonomik duruma göre değişkenlik göstersede, kuzu eti fiyatları her zaman istenilen/ihtiyaç duyulan düzeyde olmamaktadır. Süt koyunculuğu yapan işletmeler ise et fiyatları düşük bile olsa ülkemizin birçok yerinde koyun yoğurdu, peynir helvası, koyun peyniri, dondurma, koyun sütü gibi yöresel ürünlerin tüketimi her daim olduğundan ekonomik darboğaz’dan etkilenmezler. Süt koyunculuğu işletmenin ayakta kalabilmesine büyük ölçüde fayda sağlar. 

Süt hayvancılığının daha karlı ve sürekli nakit akışı sağlayan bir model olmasına rağmen işletmelerin bünyesinde bulunan hayvanların verimini gözetmesi gerekmektedir. Hayvanların verimi ölçülürken dikkat edilmesi gereken parametre günlük kaç litre süt ürettiği değildir. Sağılır hayvanların günlük yem maliyeti, tedavi maliyeti, laktasyon süresi, yavru verimi gibi parametrelerin gözetilmesi gerekmektedir. Geleneksel hayvancılık yöntemlerinde bu parametrelerin bir çoğu göz ardı edilir ya da bir kısmı defter, excel gibi alanlarda kayıt edilerek verim gözlenmeye çalışılır. 

Ciftliksistem çiftlik yönetim yazılımı ile sadece hayvanlarınızı değil, hayvan başına yem, ilaç, bakım maliyetlerini takip edebilirsiniz. Küçükbaş sürü sürü takip yazılımı ciftliksistem işletmede ki hayvanlarınızın tam anlamıyla takibini kolaylaştırır. Koyun, koç ve kuzularınızın maliyetlerini, verimlerini ciftliksistem’in sunduğu raporları göz önüne alarak analiz edebilirsiniz. Üretilen raporlar sayesinde sizi zarara uğratan veya karlılığa ulaştıran hayvanlarınızı ıslah edebilirsiniz. 

Süt hayvancılığında en önemli unsurlardan bir taneside besi hayvancılığında olduğu gibi kullanılabilecek mera miktarıdır. Meraların çokluğu hayvan başına besleme maliyetini düşürdüğü gibi, kapalı alanda yetiştirilen hayvanlara göre daha sağlıklı, daha mutlu bir sürü elde edilmesini sağlar. 

Süt hayvancılığı yapılan işletmelerde süt veren hayvan sayılarının yıl içerisinde homojen dağılımı ile işletmeye sürekli nakit akışı sağlanabilmektedir. Ciftliksistem.com küçükbaş sürü takip yazılımı ile hayvanalrınızın koç katım, doğum zamanlarını toplu olarak takip edebilir, yıl içerisinde ki laktasyonda olan hayvan sayılarını kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Böylelikle farklı zamanlarda doğum yapan eşit miktardaki hayvanların bakım ihtiyacı daha kolay giderilebilir ve bütün yıl süt sağımı yapılabilir. 

Ciftliksistem.com sürü takip sistemi ile yıl içerisinde en çok süt veren, en sağlıklı ikiz ve üçüz yapan, çiftleşmelerinde sağlıklı dölleme oranı yüksek hayvanlarınızı tespit edebilirsiniz. Yine farklı zamanlarda, farklı rasyonlar, farklı parametrelerin etken olduğu süt sağım miktarının analizini yapabilirsiniz. Verilerin ışığında sürünüzü ıslah etmek daha da kolaylaşır. 

 

 
 

Türkiye'de süt koyuncluğunun önemi ve getirileri.

Türkiye'de süt hayvancılığı ve küçükbaş sürü takibi