Doğu Friz Çiftliği (F&F Farm) ile Sürü Yönetimi, Koyunculuk, Ciftliksistem Akıllı Çiftlik Yönetimi | ciftliksistem
Küçükbaş sürü takip yazılımı ciftliksistem.com

Doğu Friz Çiftliği (F&F Farm) ile Sürü Yönetimi, Koyunculuk, Ciftliksistem Akıllı Çiftlik Yönetimi


 

 ciftliksistem® Çiftlik Bilgi Sistemi Nasıl Çalışır? Akıllı çiftlik yönetim sistemimizi kullananlar ne diyor? Sürü takip sistemimizin faydalarını birde kullanıcımızdan duyalım.

Ciftliksistem olarak ziyaret ettiğimiz Fettah Pal ile Sürü takibinin önemi, Doğu  Friz Koyunu ve Sürü yönetimi ciftliksistem hakkında sohbet ettik.
Sürü yönetimi bize ne getiriyor, ciftliksistem sürü takibi anlamında size neler katıyor. Hayvancılık işletmeleri veri ışığında analize ne kadar önem veriyor, analiz yapmak bize neler getiriyor.

Yıllar yılı Türkiye'de hayvan ithal ediliyor. Doğu friz , alman merinosu, asaf koyunu, laccaune koyunu, İle de France gibi bir çok farklı ırk her sene binlerce ithal ediliyor. Peki hiç düşündük mü bu koyun ırklarını neden ithal ediyoruz ? Türkiyeden neden satın alamıyoruz. Peki neden yerli ırklarımızı kullanmayıp farklı ırkları ithal etme ihtiyacı duyuyoruz ?

Özellikle avrupa ülkelerinde Almanya, Fransa, İspanya, İrlanda, Rusya gibi ülkelerde bir çok farklı ırklar üretilmiştir. 80-100 senelik çalışmalarla bir çok ırkın melezlendikten sonra saflığa erişene kadar yapılan çalışmalar sonucu hastalıklara dayanıklı, verimi yüksek ırklar üretilmiştir. Örneğin Asaf ırkının atasında yerli ivesi koyunumuz bulunmaktadır. Türkiyede bir çok farklı coğrafyalarda yaşabilen, et veya süt verimi yüksek, hastalıklara ve zor şartlara dayanıklı ırklarımız varken neden bu çalışmalar, gelişmeler Türkiye'de yapılmasın. Neden gelecekte yerli üreticilerimiz hayvan ihraç etmesinler.

Kaliteli hayvan üretmenin 1. anahtarı hayvanların takibidir. Özellikle elimizdeki hayvanları ıslah etmek için veri ve analize ihtiyaç vardır. Ülkemizde geleneksel yöntemlerle ( excel vb.) kayıt tutulmaktadır. Excel ile sürü takibi olur mu ? Tabi ki olur neden olmasın. Ama burada başlı başına farklı zorluklar doğmaktadır. Öncelikle veri tutulabilir, hayvan bazlı kayıt alınabilir. Ama sürü yönetiminde önemli olan ilişkisel ve tarihe göre analiz yapabilmektir. Örneğin sürekli ikiz yavrulayan bir hayvan olsun, bu hayvanın tüm yavruları ilk ayında ölmekte olsun. Bu ölümleri, ölen yavrunun annesini, babasını ölüme neden olabilecek hastalığı, tedaviyi, ortamı analiz etmek olduça zordur. Başka bir örnekte üst üste yapılan eşleşmelerde gebelik şekillenmemişse bu durumun koyundan mı, koç tan mı kaynaklandığı tespit etmek oldukça zordur. Ciftliksistem akıllı sürü yönetim programı size eşleşmelerde gebe kalmayan hayvanları, eşleşen koçları, tarihleri, ölüm oranlarını, ikizlik oranı gibi bir çok veriyi raporlaştırarak sizlere sunar. Ciftliksistem akıllı çiftlik yönetim sistemi ile çiftliğinde en verimli ve en verimsiz hayvanlarınızı takip etmek çok kolaydır. Çiftlik sistemRFID çipli küpeleri destekler ve hayvan yönetimi esnasında pratik ve hızlı işlemler yapmanıza olanak tanır.

Küçükbaş hayvan kayıt sistemi ihtiyaçlarınız için ciftliksistem.com 'dan çiftlik yönetim sistemimizi inceleyebilirsiniz. Yerli üretim ciftliksistem yazılımımızı kullanarak hayvan çiftleşmeleri, koç katımlarını, doğumları, ikizlilik oranlarını, canlı ağırlık artışlarını, tedavileri, hastalıkları, soy ağacı, pedigre, tartımları, hayvanların verimliliğini dünyanın her yerinden tek tıkla kontrol edebilirsiniz. Sizde ciftliksistem gibi akıllı takip sistemleri  kullanarak hayvan yem maliyeletlerini düşürebilir, et ve süt üretiminizi arttırabilir, iş gücünden tasarruf edebilirsiniz.

ciftliksistem® Çiftlik Yönetim Sistemi Nasıl Çalışır?

ciftliksistem® hayvan, tedavi, doğum, yavrulama, canlı ağırlık, hastalık gibi tüm verileri bulut ortamında saklamanıza olanak sağlar ve verileri üzerinde analizler yaparak size uyarılarda bulunur ve verim raporlar üretir. ciftliksistem® yazılımı tablet, bilgisayar veya cep telefonu ile sahada kullanılabilir. RFID (çipli) küpeler ile entegre çalışarak hayvan başında hızlı ve pratik işlemler yapmaya olanak tanır. Topladığı verilerle çiftliğinizde karlılığı artırmaya yönelik rapor ve istatistikler üretir. Veri kaybının önüne geçer, insan hatasını en aza indirir. En önemli unsurlardan birisi ise aile ağacını oluşturarak damızlık seçiminde anne, baba, anne anne, baba anne gibi bireylerin canlı ağırlık artışları, doğurganlıkları, süt verimleri, tedavileri ve diğer verileri tek tık ile raporlayabilir. Çiftlik yönetimi konusunda akıllı araçları içermektedir.


Akıllı Sürü Takibi Yazılımı şunları içermektedir.
Anasayfa(Dashboard)
● Çiftlikteki hayvanların aktif, pasif, sayı takibi yapabilir.
● Tedavi alarm takibi yapabilir.
● Günlük süt üretimi takibi yapabilir.
● Gözlemdeki ya da hamile hayvanların takibi yapabilir.
● Geçmişteki ya da gelecekteki tedavi kayıtları takvimlenip, gözlemlenebilir.
● Hayvan tip dağılımı gözlenebilir.
● Çiftlikteki padoklar ve içinde ki hayvan sayıları gözlenebilir.
Tanımlamalar
● Cari tanımlanabilir.
● Irk tanımlanabilir.
● Sürü tanımlanabilir.
● Padok tanımlanabilir.
● Tedavi türü tanımlanabilir.
● Hastalık tanımlanabilir.
● Hayvan tipi tanımlanabilir.
● Kullanıcı tanımlanabilir, kullanıcıya özel rol atanabilir.
● Silme, görüntüleme, düzenleme ve ekleme işlemlerini çeşitli sayfalar için uygulanabilir.
Yeni roller oluşturulabilir.
Hayvanlar
● Hayvanlar tip, ırk, sürü, padok, aktif, pasif gibi filtrelerle listelenebilir.
● Hayvanlar filtreler yardımıyla rapor alınabilir.
● Hayvanlar kartı görüntülenebilir. Aşağıdaki bilgiler kayıt altına alınabilir.
○ Fotoğraflar,
○ Cinsiyet,
○ Irk,
○ Doğum Tarihi,
○ Hayvan yaşı,
○ Damızlık Durumu,
○ Damızlık Puanı,
○ Küpe Bilgileri,
○ Lakap,
○ Çiftlik Küpe No,
○ Çiftlik Küpe Rengi,
○ Devlet Küpe No,
○ Devlet Küpe Rengi,
○ RFID Küpe No,
○ Konum bilgileri,
○ Aktif Padok,
○ Sürü,
○ Aile Bilgileri,
○ Doğum Numarası,
○ Baba Bilgisi,
○ Anne Bilgisi,
○ Kardeş Sayısı,
○ Kuzu Sayısı,
○ Edinme Bilgileri,
○ Edinme Tarihi,
○ Edinme Cari,
○ Edinme Yöntemi,
○ Ek Bilgi,
● Hayvanların şeceresi oluşturulabilir.
● Hayvan hareketleri kaydedilebilir (Padok hareketleri, satışlar,ölümler).
● Hamile hayvanlar listelenebilir.
● Çiftleşmeler bölümünde aşağıdaki işlemler yapılabilir.
○ Koçlama serileri oluşturulabilir. Rapor üretilebilir.
○ Süngerleme işlemi başlatılabilir. Takvimlenebilir.
○ Gözlemdeki hayvanlar (hamile olması muhtemel) listelenebilir.
○ Çiftleşmede olmayan hayvanlar listelenebilir.
○ Koç verim raporu alınabilir.
■ İkizlik oranı
■ Yaşam aralıkları
■ Ölüm nedenleri
■ Çiftleşme bilgileri
■ Çiftlikteki koçların genel istatistikleri
● İkizlik oranları
● Yavru ölüm aralıkları
● Doğum bilgileri
● Yavru ölüm nedenleri
■ Ayrıntılı filtreleme
● Muhasebe ile çiftlikteki genel gelir ve giderler kayıt altında tutulabilir.
● Toplam gelir, gider ve net kazanç görüntülenebilir.
● Cihaz ya da cihaz olmadan sayım yapılabilir.
● Hayvanların sayıldığı tarih, yer, sayı, hangi hayvan bilgisi raporlanabilir
● Canlı ağırlık artışı hesaplanabilir.
● Canlı ağırlık artışı en iyi ve en kötü 7 günlük, 15 günlük ,30 günlük veya günlük olarak
filtrelenebilir.
● Canlı ağırlık artışı tip, ırk, sürü ya da padok filtresine göre gözlemlenebilir
● Toplu süt sağım verimi kayıt altına alınabilir.
● Bireysel süt sağım verimi kayıt altına alınabilir.
● Bireysel süt sağım verimi rapor veya grafik olarak gözlemlenebilir.
● Hastalık durumu gözlemlenebilir
● Hastalıklar aktif, pasif ya da tüm hayvanlar filtrelenerek rapor üretilebilir.
● Hastalıklar, hastalığa sahip en az ya da en fazla olarak filtrelenebilir ve rapor üretilebilir.
● Hastalıklar çiftliğin genelinde gözlemlenebilir.
● Toplu tedavi girişleri yapılabilir.
● Tedavi takvimi oluşturulabilir. Aşağıdaki işlemler yapılabilir.
○ Tedavi tarihi
○ Tedavi zamanı
○ Tedavi adı
○ Tedavi tür adı
○ Miktar ve birimi
○ Tedavi açıklaması
○ Yapılma durumu ( yapıldı/ yapılacak)
○ Alarm kurulabilir
○ Hayvanlara ait önceki tedavi kayıtları listelenebilir
● Hayvanlara ait fotoğraflar listelenebilir.
● Hayvanlara ait fotoğraflar aktif, pasif, tip, ırk, sürü, padok, rfid küpe no, çiftlik küpe no, devlet
küpe no ya da lakaba göre filtrelenebilir.
● Geri dönüşüm merkezinden silinen hayvan kayıtlarına 1 ay süre boyunca ulaşılabilir. Silme
işlemi geri alınabilir