ROSWİSE, Çanakkale Teknopark'ta faaliyetlerini yürüten bir ARGE firmasıdır.

ROSWİSE, Çanakkale Teknopark'ta faaliyetlerini yürüten bir ARGE firmasıdır. ROSWİSE firması, 2018 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde bir öğretim üyesi ve Çanakkale'de bir özel okul öğretmeni tarafından kurulmuştur. ROSWİSE 6 kodrolu elemanı istihdam etmektedir.

Firma, iki yıl içerisinde iki Ar-Ge projesi tamamlamış olup bir ARGE projesi de devam etmektedir. Ayrıca laboratuar otomasyon sistemleri ve yapay zeka tabanlı yazılımların yanı sıra eğitsel arttırılmış ve sanal gerçeklik sistemleri ve öğretim içeriği geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. "ATLAS Yazılım Laboratuvarı Otomasyon Sistemi" firmanın ilk Ar-Ge projesidir ve Türkiye'de 22 büyük üniversite tarafından tercih edilmiş ve aktif olarak kullanılmaktadır.

ROSWİSE firması şu an Çanakkale Teknopark tarafından kabul edilen ve "Artırılmış Gerçeklik Tabanlı STEM Etkinlikleri Setinin (ARSTEMKIT) geliştirilmesi" isimli bir ARGE projesi yürütmektedir. Ayrıca "Otizmli çocukların psikomotor becerilerini geliştirmek üzere yeni bir yazılım geliştirme" ismi verilen başka bir Erasmus+ projesinde partner olarak yer almaktadır (Proje Numarası 2020-1-TR01-KA205-081611). Firma ayrıca ERASMUS+ AB projeleri konusunda deneyimli personeli ile danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir. Aynı zamanda bu konuda yerel STK'larla işbirliği yapmaktadır.

ROSWİSE firması, Ar-Ge ve danışmanlık faaliyetlerine ek olarak, teknolojik bilgi birikimini ve deneyimini topluma aktarmak üzere Çanakkale'de bir Teknoloji Eğitim Merkezi kurmuştur. Bu merkezde firma çocuklara ve yetişkinlere robotik, kodlama, yapay zeka, 3D oyun tasarımı ve üç boyutlu modelleme gibi konularda eğitimler düzenlemektedir.